ประเพณีให้ทานไฟ

  • Posted on December 3, 2012 at 5:42 pm

ประเพณีให้ทานไฟ

       การให้ทานไฟ หมายถึง การทำบุญด้วยไฟ หรือ การทำบุญด้วยความร้อน ประเพณีนี้ ชาวจังหวัด นครศรีธรรมราช ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน นอกจากนี้ ในอำเภอท่าชนะ จึงหวัดสุราษฎร์ธานี ก็ยังถือปฏิบัติ กันอยู่

 

ประเพณีให้ทานไฟแก่พระภิกษุสงฆ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเพณีการให้ทานไฟ กระทำในวันที่คาดว่า อากาศ จะหนาวเย็นที่สุด ในตอนเช้าตรู่ของวันใดวันหนึ่ง ในเดือนอ้ายต่อเดือนยี่ แต่จะเป็นวันใด วัดจะทำความ ตกลงกับอุบาสกอุบาสิกาเป็นปี ๆ  ไป

 

พอเช้าตรู่ของวันนัดหมาย พุทธศาสนิกชน จะไปยังวัดที่ใกล้บ้าน โดยเอาเครื่องประกอบ ในการทำ ขนมพื้นบ้านทั้งหลาย ที่เตรียมไว้ด้วย แล้วช่วยกันก่อ กองไฟ และทำขนมกัน ขนมที่นิยมทำกัน คือขนมเบื้อง ขนมครก และขนมกรอก ส่วนการก่อไฟกี่กองก็ได้ แล้วแต่จำนวนพระภิกษุสงฆ์ในวัดนั้น ๆ  หากมีหลายรูป ก็ก่อหลายกอง หากมีน้อยก็ก่อน้อยลง เมื่อก่อไฟแล้ว ก็นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาผิงไฟ เพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่น

 

ประเพณีให้ทานไฟ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อขนมที่ทำสุกได้ที่แล้ว ก็นิมนต์พระสงฆ์มาที่โรงฉัน ซึ่งมีโรงทานอยู่ใกล้ ๆ  หรือปูเสื่อรอบ ๆ  กองไฟ เมื่อพระสงฆ์มาสู่ที่ฉันเรียบร้อยแล้ว ก็ประเคนขนม ที่ทำเสร็จใหม่นั้น  ครั้นพระสงฆ์ฉันจนอิ่มโดยทั่วแล้ว ท่านก็ให้พร เมื่อให้พรจบแล้ว พระสงฆ์ก็จะกลับไปปฏิบัติ กิจของสงฆ์ ซึ่งในขณะนั้น อากาศเริ่มอบอุ่นขึ้น เพราะแสงแดด  หลังจากนั้น พุทธศาสนิกชน จะร่วมกัน รับประทานขนมที่เหลือจากถวายพระกันเป็นที่สนุกสนาน และช่วยกันขนของที่ใช้ประกอบการทำขนมกลับบ้าน ด้วยความอิ่มเอิบในผลบุญที่ได้กระทำ การกระทำ ดังกล่าว เพื่อช่วยให้พระภิกษุสงฆ์ได้รับความอบอุ่น สุขสบายนั้น และผู้กระทำ ก็ได้รับความสุขใจ ด้วยถือว่า ได้กระทำสิ่งที่เป็นบุญกุศล

Comments are closed.